• Hjørring Kommunes klimaplan

  Vær med til at skrive Drejebogen for vores fælles bæredygtige fremtid

Foran i klimakampen

Hjørring sætter alle sejl for at nå Parisaftalens mål - og du skal med!

Vi oplever, at vores måde at leve på i dag påvirker klimaet på hele kloden. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

Derfor må vi ændre måden vi producerer og bruger energi på, og tilsvarende hvordan vi bruger og producerer alle mulige andre ting. I stedet for bare at skrue ned og stoppe med at købe nye varer, ønsker Hjørring Kommune at finde nye måder, vi kan sikre en bæredygtig fremtid på. Det vil vi gerne tale med dig om!

Hjørring Byråd vil gerne i dialog med dig og alle kommunens borgere om synet på fremtiden, og om hvad vi sammen kan gøre for at sikre en bæredygtig fremtid. Vi kalder det Drejebog for Hjørring, og den skal vi skrive sammen. Det hele kommer til at ske henover de kommende år med forskellige tiltag og begivenheder, som vi annoncerer her på hjemmesiden.

Vær med til at gøre noget godt for klimaet

Vidste du?

 • …at 70 procent af den globale CO2-udledning kan spores tilbage til hjemmet og vores forbrug?

   

   

 • …at vores gennemsnitlige klimaaftryk skal helt ned på 2-2,5 ton inden 2030 og helt ned på 0,7 ton inden 2050 – hvis vi vel og mærke skal holde os inden for Parisaftalens målsætning? Vi danskere udleder i dag hver især i gennemsnit 17 ton om året, så vi står altså overfor noget af en reduktionsopgave de kommende år.

   

 • …at Danmark i dag er på en 7. plads på listen over verdens mest CO2-udledende lande pr. indbygger? Med 4,5 ton CO2 om året er forbrugsvarer den kategori, der fylder mest i den enkeltes samlede CO2-regnskab.

   

   

 • …at klimaforandringerne også i høj grad vil ramme Danmark? Danmark ligger lavt, og vi har meget kyst - det betyder at de globale havvandsstigninger vil være noget, vi høj grad vil kunne mærke. Desuden vil stigende temperaturer på kloden også betyde, at vi i Danmark får et markant vådere og vildere vejr.

   

 • ...at vi i det første halvår af 2020, hvor hele det globale samfund gik i dvale på grund af Corona, oplevede en CO2-reduktion på 8,8 procent? Det svarer nogenlunde til de årlige reduktionsprocenter, vi skal op på, for at holde temperaturstigningerne på under 1,5C.

   

   

 • …at hvis alle i verden levede og havde et forbrug som danskerne, var det samlede, forsvarlige forbrug af jordens ressourcer på et år allerede opbrugt den 28. marts?

   

   

 • …at vi er verdensmestre i vind. I 2019 dækkede de danske vindmøller, hvad der svarer til 47,2 pct. af det danske elforbrug?

   

   

 • ...at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimalove? Vi fik i 2019 en bred politisk aftale om, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030 - det placerer os som et af de lande, som er mest ambitiøse, når det kommer til reduktion i vores klimaaftryk.

   

   

 • …at plastik fra et klimaperspektiv faktisk kan være en god ide? Plastik beskytter ting og mad og forlænger holdbarheden markant. En banan i plastik kan holde sig to uger, en banan uden plastik højest et par dage. Det gælder for mange grøntsager og frugter. Og det er faktisk langt værre at smide mad ud end at bruge lidt plastik, hvis man ser på det samlede CO2-aftryk. Det er i dag kun 1 procent af det samlede klimaaftryk på fødevarer, som kommer fra emballage og herunder plastik. Men det er stadig vigtigt at huske at sortere den brugte plastik, så det kan blive genanvendt.

 • …at elbiler udgør et markant bedre klimavalg end benzin- og dieseldrevne personbiler? Det gælder, når de kører på vejene, og når man sammenligner dem i et livscyklusperspektiv – altså deres samlede klimaaftryk fra de produceres, til de destrueres. Faktisk er elbilens samlede klimabelastning halvt så stor som ved en almindelig benzin- eller dieselbil.

   

 • ...at det er i selve produktionen af ting og sager, at langt den største CO2-udledning ofte sker? Eksempelvis står selve produktionen af en mobiltelefon for op til 95 procent af dens samlede CO2 udledning. Hvis man har sine ting i lang tid, kan altså gøre en forskel for klimaet.

   

 • …at vi i dag spiser 52 kilo kød om året i gennemsnit? Vi skal helt ned og spise maksimalt 5 kilo kød om året, hvis vi skal holde os inden for rammerne af Paris-aftalen.

   

   

 • …at vi smider en tredjedel af alt den mad, der bliver produceret ud - det er en masse spildt CO2, der ryger lige i skraldespanden?

   

   

 • …at knap 70 procent af klimaaftrykket, når mad skal fra jord til bord, sker ved selve produktionen af fødevarer, og kun omkring 1 procent af den negative klimapåvirkning kommer fra emballagen?

   

   

 • …at omkring 40 procent af alt tøj, som købes online, bliver sendt retur, hvilket koster CO2 i spildt emballage, spildt transport og spildt data i form af den tid, du har surfet på nettet?

   

   

 • …at hvis du køber 10 roser én gang om måneden i et år, som er dyrket i et opvarmet drivhus og som er fløjet ind, så løber det op i 600 kilo CO2, hvilket svarer til at rejse til Paris tur-retur?

   

   

 • …at cement står for omkring 5 pct af de samlede globale CO2-udledninger - og at udledningerne fra CO2 faktisk overstiger de samlede udledninger fra luftfart?

   

   

 • ...at vi i Danmark, hvis alle sorterede alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, ville spare 589.000 tons CO2 om året?

   

   

 • …at solenergi er en fuldstændig CO2-neutral energikilde, og at 70 pct af Danmarks elforbrug kan blive dækket af solceller, hvis nok boligejere vælger at installere solceller?

   

   

 • …at et solcelleanlæg kan tjene sig selv hjem efter et par år og samtidigt holde op til 30 år med gratis, klimavenlig el?

   

   

 • …at din have kan give dig klimaaflad, hvis du dyrker den efter klimavenlige principper?

   

   

 • …at biler, lastbiler, fly, tog og skibe er ansvarlige for i omegnen af 25 procent af Danmarks samlede CO2-udledning - og at over 95 procent af vores transport er baseret på fossile energikilder?

   

   

 • …at din pensionsopsparing kan være en klimabombe? Har du 200.000 kroner stående i et pensionsselskab, kan det svare til CO2-udledningen fra op til 21 biler på vejene et helt år. Der investeres nemlig i både olie, kul og gas, medmindre dit pensionsselskab har en klimaprofil.

   

Kilde: Klimaguiden, Politikens Forlag.

Samarbejdspartnere