Porten mellem Skandinavien og Europa

Energi og transport

Hvorfor energi og transport?

I Hjørring er 'energi og transport' et fokusområde af to årsager - Dels fordi vi kan se i vores CO2 regnskab at vi er nået langt men endnu ikke er i mål. Dels fordi vi i december 2020 fik vedtaget en ny energiplan

En del af Hjørring Kommunes indsats for den grønne omstilling af energi- og transportsektoren er beskrevet i Energiplan 2.0 – Vejen til grøn vækst. Energiplan 2.0 er den anden energiplan Hjørring Kommune har udarbejdet. Den første energiplan blev vedtaget 2013 og har dannet rammen for arbejdet ind til nu.

Udledning af CO2 fra energisektoren er reduceret med 54 % på 8 år fra 2010 til 2018, og andelen af vedvarende energi (VE) er steget fra 31% til 60% i samme periode. Den nye energiplan udstikker derfor syv indsatsområder, som skal sikre en betydelig reduktion i CO2-udledningen, så Hjørring Kommune aktivt udnytter de udviklingsmuligheder den grønne omstilling af energisystemer giver

De syv indsatsområder i energiplanen er:

  • Hirtshals som knudepunkt for vedvarende energi
  • Et mere sammenhængende fjernvarmesystem
  • Grøn og konkurrencedygtig fjernvarme
  • Fyr dit olie- og gasfyr
  • De grønne pendlere
  • Klar til 13.000 elbiler i 2030
  • Lokal biogas til tung transport