For DK2020-fans

Hvad er DK2020 og hvorfor er Hjørring Kommune med?

Hjørring Kommune har for året 2018 fået udarbejdet det første Klimaregnskab for kommunen som geografisk område. Opgørelsen indeholder også en opgørelse for 1990 som er basisår. 

Klimaregnskabet omfatter følgende syv sektorer: 

  • CO2-udledning som følge af dyrehold (1990 og 2018) 

  • CO2-udledning som følge af planteavl (1990 og 2018) 

  • CO2-udledning som følge af arealanvendelse (1990 og 2018) 

  • CO2-udledning i industrielle processer og produktanvendelse (1990 og 2018) 

  • CO2-udledning ved behandling af affald og spillevand (1990 og 2018) 

  • CO2-udledning fra den øvrige energisektor (1990, 2010, 2014, 2016 og 2018) 

  • CO2-udledning fra transportsektoren (1990, 2010, 2014, 2016 og 2018) 

Regnskabet er udarbejdet for Hjørring Kommune af PlanEnergi. I Bilag xx og xx har PlanEnergi beskrevet deres metode for de 7 sektorer. Hjørring kommune har tidligere fået udarbejdet energi og CO2 regnskaber for energi og transportsektoren for årene 2010, 2014 og 2016.  

Det er plan at få udarbejdet et nyt klimaregnskab for 2020 og der efter hvert andet år. 

abellen herunder viser det samlede resultat af klimaregnskabet for Hjørring Kommune 2018 sammenlignet med basis året 1990. Af tabellen ses at i 2018 er de fire sektorer som har den største udledning af drivhusgasser: dyrehold, arealanvendelse, transport og planteavl. 

 

CO2-udledning fordelt på sektorer 

1.000 tons CO2 

1.000 tons CO2 

Udvikling 1990 til 

2018 i procent 

Procent af totale 

udledning 2018 

1990 

2018 

Dyrehold 

265 

270 

 1,9  

 29,5  

Planteavl 

169 

116 

-31,4  

 12,7  

Arealanvendelse 

220 

225 

 2,3  

 24,6  

Industrielle processer 

10 

9 

-10,0  

 1,0  

Affald, spildevand og tilfældige brande 

20 

13 

-35,0 

 1,4  

Transport 

174 

201 

 15,5  

 22,0  

Øvrig energisektor 

604 

82 

-86,4  

 9,0  

I alt 

1.461 

915 

-37,4  

 100 

Ton pr. indbygger pr. år 

22 

14 

-36,4  

 

CO2-udledning fordelt på omsætningsenheder

1.000 tons CO2

1.000 tons CO2

1.000 tons CO2

1.000 tons CO2

 

1990

2018

BAU2030

BAU2050

Planteavl (4)

169

116

116

116

Dyrehold (1)

265

270

267

267

Industrielle processer

10

9

9

9

Transport (3)

174

201

192

129

Øvrig energisektor

604

82

-4

-21

Arealanvendelse (2)

220

225

214

208

Affald, spildevand og tilfældige brande

20

13

11

9

I alt

1.461

915

804

717

Ton pr. indb.

22

14

12