Bagom projektet

Hvorfor en Drejebog for Hjørring?

Hjørring Kommune ønsker at tage et større klimaansvar og bidrage til, at vi når Parisaftalens mål.

Vi har en ambition om at bidrage med svar på nogle af de mange klimaspørgsmål. Men den ambition kan vi ikke indfri alene. Det kræver, at hele kommunen inviteres med og involveres i at udvikle det gode klimaliv.

Derfor har vi igangsat en fælles og ambitiøs klimaindsats - hvor både borgere, erhvervsliv og politikere er engageret i at udvikle fælles løsninger. Med indsatsen håber vi at lægge kimen til reelle adfærdsændringer, når der træffes beslutninger hos borger og virksomheder – både om hvad aftensmadens skal bestå af men også om, hvor ferien går hen næste gang.

Den indsats har vi valgt at kalde Drejebog for Hjørring.

Vi har store ambitioner

Med Drejebogen har vi en ambition om at gøre Hjørring til en national rollemodel for bæredygtig adfærd og omstillingen til et bæredygtigt lokalsamfund i 2025.

Vi sætter gang i et involverende og inkluderende projekt, hvor alle i Hjørring Kommune er med til at lægge skinnerne til en bæredygtig og klimavenlig fremtid. Hermed kan vi blive et vigtigt eksempel på, hvordan et lokalsamfund, som repræsenterer godt 1 procent af den samlede danske befolkning, faktisk kan gennemføre de adfærdsændringer, som kan føre til effektive og mærkbare reduktioner i den enkelte danskers CO2-aftryk - som er nødvendige for at mindske effekterne af klimaforandringerne.

Vi bliver dermed en del af Sustainias Drejebog for Danmark.

Sådan gør vi

I Hjørring Kommune er klima en fælles sag, og vi skal have alle borgere i kommunen med som medskribenter på vores drejebog.

Derfor vil vi gerne mødes med jer familier, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreningsliv, hvor emnet er klima - og hvordan vi sammen kan skabe rammerne for et mere klimavenlig hverdagsliv.

Vær med til at gøre noget godt for klimaet

Målet med møderne er, at klima bliver en af del af de samtaler, der foregår rundt om i kommunen – ved middagsbordet – i kantinen – på tværs af generationer - en samtale og dialog, som i sidste ende kan føre til, at borgerne i Hjørring Kommune tænker klimaet ind, når de skal beslutte sig for aftensmaden eller den næste rejse. Det hele sammenfattes til en klimahandleplan, som hele kommunen forpligter sig på at følge.

Undervejs i processen har du mulighed for at deltage på forskellige måder, så hold øje med Sådan deltager du og vores Facebook-side for at se dine muligheder for at være med i dialogen.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har en god ide til et dialogmøde eller indspark til klimaindsatsen.