Hjørring Kommunes klimahandleplan: DK2020

Hjørring Byråd besluttede i august 2020 at deltage i klimapartnerskabet DK2020, der er et forpligtende samarbejde mellem KL, de fem regioner, Concito, Realdania og C40. Planen skal anvise en retning for reduktioner af drivhusgasser og  håndtering af klimatilpasning inden for kommunegrænsen.

Målet for CO2 besparelserne er 70% mindre CO2 udledninger i 2030 og 100% i 2050, og udgangspunkt for reduktionen er udledningerne i 1990.

Hjørring Kommune har foretaget en indledende kortlægning, som skal danne basis for en klimaplan, der skal anvise en retning for at begrænse kommunens samlede CO2-udledning, og du kan følge planens tilblivelse og udvikling her på hjemmesiden

Gå til Klimahandleplanen

CO2-regnskabet viser, at de største udledninger i kommunen sker på landbrugs-, arealanvendelses- og transportområdet. Vi er til gengæld godt med hvad angår energiområdet.

Det betyder, at Hjørring Kommune skal fokusere på følgende områder:

  • Landbrug og arealanvendelse
  • Energi og transport
  • Cirkulær Økonomi
  • Klimatilpasning
  • Adfærd som tværgående team

Læs mere om de fem fokusområder

Samarbejde og partnerskabsaftaler er centrale, da hovedparten af udledningerne ikke er kommunes egne.

Samtaler og resultater af undersøgelser i forbindelse med Drejebog for Hjørring viser også, at der hos borgere og virksomheder i kommunen er en klar forventning om, at Hjørring Kommune går forrest og tager initiativ til lokale klimaindsatser. Fx hvad angår kommunens egen udledning, krav i udbud og støtte til virksomheder, landbrug og borgere.

Forløb

Procesplan
Figur 1, Procesplan

Den første rå version af klimaplanen fremlægges for byrådet i december 2021. Derefter sendes planen i en tidlig høring - hvor du kan komme med feedback og har mulighed for at påvirke planen - samtidig med at der arbejdes videre med partnerskabsaftaler og på at få handlinger og mål beskrevet.

Planen præsenteres flere gange for det nye byråd - der indsættes i januar 2022 - inden planen vil blive sendt til endelig godkendelse hos Concito i starten af juli 2022. Hjørring Kommune forventer, at planen er færdig og godkendt i slutningen af 2022.