CO2-regnskabet

CO2 regnskabet er afgrænset således, at alt hvad der produceres indenfor kommunegrænsen medtages. Alt som forbruges, men som er produceret uden for kommunegrænsen medtages ikke.

I CO2 regnskabet er alle drivhusgasser (som metan, lattergas, ammoniak) omregnet til CO2. 1990 er det år, der bruges som udgangspunkt, når f.eks. 70% målet i 2030 udregnes.

I nedenstående graf vises det nationale CO2 regnskab. Af det nationale regnskab ses at landbrug, transport og miljø ligger nogenlunde konstante fra 1990 og frem til 2030. De store reduktioner er sket på energiområdet.

Det nationale CO2-regnskab og reduktionsmål (2030)
Figur 1

Hjørring Kommunes CO2-regnskab er stillet op på nogenlunde samme måde i figur 2 herunder. Som det ses af figuren, fordeler Hjørring Kommunes CO2-regnskab sig dog noget anderledes end det landsdækkende.

Det skyldes primært, at Hjørring Kommune er en udpræget landbrugskommune. Vi har ikke store CO2-udledende virksomheder som f.eks. i Aalborg eller Mariagerfjord.

Som det fremgår af figuren, fylder landbrug og arealanvendelsen ca. 2/3 af alle udledninger. Det er næsten kontant fra 1990 og frem til 2050.

Transportområdet fylder også en del.

Til gengæld er vi i Hjørring Kommune rigtig godt med på energiområdet, modsat det som ses på landsplan.

Figuren er ikke så præcis og detaljeret, men den viser klart de overordnede tendenser.

Hjørring Kommunes CO2-regnskab og reduktionsmål (2050)
Figur 2