En fælles indsats

Vores samarbejdspartnere

Hjørring Kommune samarbejder med Sustania omkring Drejebog for Hjørring, og vi er dermed en del af Drejebog for Danmark: Sustainia | Fact-based Sustainability Consulting and Communication (sustainiaworld.com)

Drejebog for Hjørring er den del af Hjørring Kommunens kommende klimaplan, som udarbejdes i regi af DK2020. Partnerne bag DK2020 er Realdania, Kommunernes Landsforening, Danmarks fem regioner, Concito og C40 Cities. I projektet skal kommunen udarbejde en plan for, hvordan vi sammen kan minimere CO2-udledningerne i kommunen. Klimaplanen skal godkendes af Concito og C40.

Målene i DK2020-klimahandleplanen imødekommer de juridisk bindende reduktionsmål, som de 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) på COP21 i Paris i december 2015 indgik – også kaldet Parisaftalen

Samarbejdspartnere